Aquí trobaràs informacions i notícies que des de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua considerem que et poden interessar i/o resultar d'utilitat!

Entra, remena i si necessites alguna cosa fes-nos-ho saber!

Acord d'estabilització

20 de jul. 2021, 0:56 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

Els sindicats majoritaris i més representatius hem arribat a un acord en materia d’estabilització de personal al servei de les administracions públiques que continua i millora els de 2017 i 2018. Aspectes importants en materia de temporalitat són:
  1. Totes les places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta pública i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024.
  2. S’hi accedirà per concurs-oposició amb la màxima valoració possible de la fase de concurs, un 40% i valorant sobretot l’experiència en el cos, categoria, escala o equivalent.
  3. A les administracions locals no cal complir els articles 8 i 9 del decret 896/91 relatiu al percentatge de temari general, al número mínim de temes segons el cos, i al tipus de proves.
  4. La no superació del procés selectiu, donarà lloc a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats. S’estén així per a tothom la darrera sentència del Suprem sense necessitat de tràmits jurídics. Aquest fet, únic a tot Europa, ens ajudarà a que les Administracions Públiques tinguin interès en negociar amb la representació sindical les proves, per tal de minimitzar les indemnitzacions. A més, se li pot fer un nou nomenament a la persona per la seva inclusió en borsa d’interinitat.
  5. Les persones que no aprovin, es podran incloure en borses d’interinatge específiques o existents, després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient.
  6. Es defineixen normativament les causes que justifiquen la contractació temporal en les Administracions Púbiques.
  7. El personal temporal, tant interí com laboral, disposarà dels mateixos drets que l’indefinit. És una lluita sindical de molts anys, finalment aconseguida.

Està tot solucionat amb aquest acord? De cap de les maneres. Ara toca un enorme treball de negociació col·lectiva a totes les Administracions Públiques per concretar-lo.

La nostra secció sindical continuarà treballant per a què les proves de la fase d’oposició s’ajustin el màxim possible a la feina que s’ha de realitzar, defensarem que l’experiència en el lloc de treball sigui un percentatge important dels mèrits del concurs, exigirem la creació de borses de personal interí amb qui no aprovi ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys ja implica la seva capacitació per realitzar-la, vetllarem per a que totes les jubilacions es cobreixin per evitar perjudicis al servei públic, i demanarem la inclusió a la oferta pública de totes les places estructurals que s’estan desenvolupant per part de personal temporal.

Les CCOO continuarem treballant, amb rigor i sense crear falses expectatives, per la millora de les condicions laborals de les persones que garantim, amb el nostre treball, els serveis públics de la ciutadania.

Més informació a:

https://www.ccoo.cat/noticies/area-publica/situacio-juridica-respecte-el-personal-temporal-a-les-administracions-publiques/

https://www.ccoo.cat/noticies/acord-en-materia-de-temporalitat-a-les-administracions-publiques/

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233

Assemblea de serveis socials

18 de juny 2021, 2:07 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 4:54 ]


Des de CCOO fa temps que denunciem que els Serveis Socials estan desbordats. Violència ocupacional, càrregues de treball, baixes laborals, recursos i cartera de serveis són entre altres molts, temes a què cal donar resposta.
En l'àmbit estatal participarem en un estudi en col·laboració amb el Colegio de Psicologia, per tal de poder demostrar amb dades la situació dels diferents serveis socials.
En l'àmbit de Catalunya, el 22 de juny les persones delegades de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua estarem presents en l'assemblea que es convoca a Via Laietana per entomar aquesta problemàtica. Creiem que són necessàries accions sindicals coordinades per a visibilitzar la situació, i el fet que hem de ser part de la solució, i no hem de ser tractats com a part del problema del sistema econòmic vigent.
L'objectiu és fer recull de preocupacions i problemàtiques, consensuar una plataforma reivindicativa i establir un full de ruta d'accions sindicals de CCOO. Digues la teva, li donarem veu.

El pla d'igualtat a inspecció de treball

18 de juny 2021, 1:55 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 4:55 ]

Com ja us havíem informat anteriorment, des de CCOO vam denunciar a inspecció de treball la manera en què s'està treballant el pla d'Igualtat.
Considerem que hem de participar des de la fase de diagnòstic inclosa, que s'ha de formar en matèria d'igualtat a les persones que participen en el procés, que s'ha d'unificar el llenguatge que parlem, i sobretot, sense que sigui un pur tràmit d'aprovació d'allò que proposa una empresa externa.
Des de CCOO volem que la diagnosi plasmi la realitat, i així es puguin proposar mesures útils per a fer front a les desigualtats existents.
En aquests moments estem obligats per llei a tenir pla d'igualtat, i la llei també deixa clar que ha de ser participat amb la part social que representa a treballadors/es, i que de fet només s'haurien de constituir comissions de persones treballadores ad hoc, quan no existeixi representació legal de les mateixes en el centre de treball.
El dimecres 16 de juny ens van citar des d'inspecció de treball per exposar la situació i així ho vàrem fer.
Des de CCOO volem seguir treballant per un pla d'igualtat participat per les persones treballadores de principi a fi.

Retrobant la normalitat

18 de juny 2021, 1:49 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 2:11 ]


Esperem que aviat, quan tornem de vacances, si no pot ser abans, ens tornem a veure cara a cara. Volem tornar a les reunions presencials, a les negociacions en viu, a les seccions sindicals al vapor, a l'atenció presencial (millor que telecomunicada) al local sindical. 
Us trobem a faltar, i volem, a la que la situació sanitària ens ho permetin, tornar a estar presents, no només via telefònica, per e-mail, o fent ús de totes les xarxes online que la pandèmia ens ha apropat. Sinó també estant tots i totes junts compartint el mateix espai, discusions, lluita obrera, i el que calgui.
Ja sabeu que CCOO sempre està al vostre costat, i quan ens heu necessitat, ens hem organitzat per poder acompanyar-vos presencialment amb totes les mesures de prevenció. Però volem recordar-vos  que estem aquí, i que ens podem trobar quan volgueu.

bones vacances 2021

18 de juny 2021, 1:41 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 2:14 ]Aquest any, més que mai des de CCOO et desitgem que passis unes bones vacances, sembla que comencem a sortir del camp de força del forat negre de la covid-19 i de mica en mica ens anem apropant a una incerta normalitat.
No perdem l'esperança de fer d'aquest un mon millor, hi ha qui diu que s'ha perdut, que tot plegat no ens ha fet ser millor societat ni millors persones, i que ja s'ha oblidat el reconeixement que van tenir les ocupacions essencials.
Des de CCOO Santa Perpètua creiem que només ens falta aire, espai, volar..  per poder elaborar el dol de les pèrdues  patides.
Hem viscut tancaments, incerteses, pèrdues de llibertat, de feina, d'amics, de familiars.. i hem de fer el dol o els dols que ens correspongui a cadascun de nosaltres.
Retrobem-nos, i si cal, fem el dol plegats, no oblidem que li hem de donar espai a totes les fases per poder anar endavant, és un procés llarg i sovint dur, que hem de fer per continuar el camí a la vida. Tingues present que les fases del dol són la negació, la ira, la negociació amb un/a mateix/a, la depressió i l'acceptació. I totes són importants.

Digues la teva a la valoració

21 de maig 2021, 1:21 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 21 de maig 2021, 1:37 ]

Des de la secció sindical de CCOO volem manifestar el nostre compromís amb la valoració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Perpètua. En aquest sentit us convidem a revisar els acords previs a aquest procés que continuen plenament vigents i que són en definitiva els que ens han fet arribar fins aquí. Els teniu en els pdf de més a baix.

És important contestar i enviar els qüestionaris que us han fet arribar, es pot fer de manera individual o en grup si les funcions i condicions laborals són iguals. No s’ha de tenir por de fer constar la realitat del lloc de treball i la seva dificultat o complexitat, donat que es tracta de valorar la realitat del lloc de treball i no l’acompliment individual.

Tanmateix, us demanem que en l’apartat altres del qüestionari feu constar si es donen al vostre lloc de treball els factors de condicions psicosocials que us detallem a continuació (extretes del mètode de valoració de llocs de treball a l’administració local de la Diputació de Barcelona), donat que el mètode emprat fins ara per CGP en la valoració dels i les caps no els contemplava, i els considerem essencials per valorar la realitat de les condicions del lloc de treball:

 

Condicions psicosocials

El factor de condicions psico-socials d’execució del treball és un element innovador en l’àmbit de la valoració de llocs de treball a l’entorn públic. Aquest factor valora l’estrès o el treball en circumstàncies d’especial pressió.

Amb la incorporació d’aquest factor se supera la identificació tradicional de les condicions de treball com una qüestió estrictament física, en tenir present els riscos psico-socials que es poden associar a les funcions i al context d’alguns llocs de treball.

 

1 Criticitat temporal

Aquest subfactor valora l’estrès per treball estretament vinculat a l’acompliment de terminis de lliurament o execució de les tasques.

El subfactor s’explica a partir de dues vessants: una relacionada amb el major o menor grau d’impossibilitat d’ajornar el moment de lliurament, i l’altra, relacionada amb les conseqüències o gravetat de l’impacte de l’incompliment del termini.

Caldria fer constar si fas treball vinculat al compliment de terminis (d'execució/lliurament) no ajornables.

 

2 Criticitat emocional

Aquest subfactor valora l’estrès generat per treballar en situacions que es poden considerar d’alt impacte emocional: es refereix principalment a aquells serveis en els quals es realitza l’assistència a persones en situacions que es poden considerar humanament dramàtiques.

Caldria fer constar si ho realitzes circumstancialment o habitualment.

 

3 Atenció canviant

El subfactor d’atenció canviant valora la pressió generada per l’exigència constant de canvi en l’atenció i la concentració pròpia d’alguns llocs de treball, especialment en entorns de servei directe al públic i/o al client.

Estem parlant de la necessitat d’alternar l’atenció al client amb la concentració de la feina interna (back office-front office), “de canviar el xip” constantment per a desenvolupar la feina satisfactòriament.

 

4 Criticitat per errades

Aquest subfactor valora haver d’assumir la pressió psicològica per la transcendència, l’impacte i la difícil subsanabilitat de les errades.

Es produeix quan la realització d’una activitat especialment crítica implica un sobreesforç d’atenció amb la consegüent tensió psicològica associada.

 

Des de CCOO també demanem que de manera voluntària ens feu arribar el qüestionari que envieu a [email protected] per tal de preparar les posteriors reunions de negociació.

Seguim!

Sant Jordi 2021

20 d’abr. 2021, 4:31 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


Permís per visita mèdica pròpia de l’empleat/da o de familiars de primer grau

20 d’abr. 2021, 4:20 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 20 d’abr. 2021, 4:21 ]


Consisteix en els temps indispensable per assistir a la visita mèdica. Aquest permís es concedeix per les visites mèdiques dels empleats públics que coincideixin amb l’horari laboral i pels fills menors d’edat. 

També es concedirà aquest permís a l’empleat/da que tingui que assistir-hi amb els parents de primer grau. Aquesta necessitat s’haurà de justificar sempre i, si és possible, amb antelació. 

Els temps destinat a aquest permís ha d’ésser l’indispensable. S’ha de justificar pel centre metge la visita mèdica així com l’acreditació de l’horari de la mateixa. 

El desplaçament al centre mèdic, es comptabilitzarà tenint com a punt de referència el del centre de treball. El termini com a màxim del que es disposa pel desplaçament per visites mèdiques a Mollet és de 30 minuts. A Sabadell o distàncies similars serà d’1 hora, i a Barcelona d’1,5 hores (hora i mitja). Aquests temps es prenen com indicadors màxims de desplaçament, que s’ha d’afegir al temps de visita mèdica acreditat. Si es supera aquest temps pel algun motiu, caldrà també justificar-ho. 

En cas de que la visita mèdica consisteixi en la realització de proves mèdiques que impliquin que abans s’ha de realitzar preparació en el domicili, o després de la realització de les mateixes s’ha de reposar, també s’haurà d’acreditar per informe metge aquest extrem. 

Acció Sindical

20 d’abr. 2021, 4:15 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

La secció sindical de CCOO ha demanat a l’Ajuntament el registre salarial conforme al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. En aquest reial decret es reforcen els principis de transparència retributiva i d’igual salari per igual treball. S’estableix que totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, al marge de la seva grandària, i en el qual ha de ser inclòs també el personal directiu i els alts càrrecs. S’han de recollir les retribucions en el registre retributiu de cada empresa, sempre desglossades per sexes, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut en cadascun dels conceptes retributius per cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació que s’apliqui a l’empresa. Al seu torn, aquesta informació haurà d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

També hem demanat una negociació real d’un pla d’igualtat real, d’acord amb els criteris assenyalats a la jurisprudència per sentència 95/2021 del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021 (recurso 50/2020), guanyada per CCOO. Aquesta sentència estableix que no es pot negociar el pla d’igualtat en una comissió de persones treballadores d’un centre de treball creada expressament a aquest efecte per part de les persones titulars del centre de treball. Cal que els plans d’igualtat, igual que els convenis laborals, siguin negociats amb la representació legal de les persones treballadores.


BAIXES MÈDIQUES DE PRIMERA I DE SEGONA

20 d’abr. 2021, 4:13 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 20 d’abr. 2021, 5:07 ]


Al nostre ajuntament hi ha alguns treballadors i treballadores que fruit d’una valoració no acordada han vist blindades les seves retribucions en cas de baixa laboral, donat que tota la productivitat ha passat a altres complements retributius que sí estan recollits pel complement IT.

Tanmateix hi ha molts altres treballadors i treballadores que encara tenen la reducció d’aquest complement en cas de IT per contingències comuns, contingències comuns que poden tenir causes laborals, però que les mútues fins ara s’han cuidat prou de no reconèixer-les. 

És profundament injust que en qualsevol administració pública, hi hagin processos de baixa laboral de primera i de segona en quant a les retribucions econòmiques, i és encara més injust que siguin les retribucions més baixes les que pateixin aquest greuge.

Tornem a demanar a l’Ajuntament que és necessari acordar la no retirada del complement de productivitat en els casos d’IT .

Convidem als grups polítics a treballar, en aquest ajuntament i en la societat en general, conjuntament per un dret a la salut efectiu per a tota la classe treballadora, blindant les retribucions durant processos de malaltia. No és just que encara haguem de patir minves en les retribucions mentre estem malalts, i tampoc és tolerable que la seguretat social hagi d’assumir els processos de baixa mèdica només perquè la mútua no vol assumir les seves responsabilitats de manera totalment interessada. També cal treballar per tal de donar-li la volta a aquest sistema, i que siguin els professionals mèdics del sistema públic els que determinin la causa d’un procés d’IT. No seria cap escàndol, portem molt de temps acceptant que sigui al contrari.


1-10 of 96

Comments