Aquí trobaràs informacions i notícies que des de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua considerem que et poden interessar i/o resultar d'utilitat!

Entra, remena i si necessites alguna cosa fes-nos-ho saber!

Acord de pensions

22 de set. 2021, 2:36 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:37 ]


CCOO ha arribat a un acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions. Un acord important que genera certeses sobre la suficiència, la sostenibilitat i el reforçament de les pensions públiques al nostre país.

L’acord recull la derogació de la reforma de pensions del PP de l’any 2013 i aniquila el factor de sostenibilitat, que significava una reducció directa de les pensions. Per contra s’assegura la revaloració de les pensions amb l’IPC, i destinarà anualment un 2% del PIB a pensions mitjançant els pressupostos generals de l’Estat garantint d’aquesta manera una part del finançament addicional que necessitarà el sistema fins al 2050.

També s’inclou una bateria de mesures relacionades amb la igualtat, en les quals es reconeixen nous drets com l’equiparació de les pensions de viduïtat de les parelles de fet, l’extensió del dret de cotització per a tots els programes de formació i la millora dels convenis especials per a persones treballadores de les cures i persones dependents, entre d’altres.

Moltes novetats que canvien la dinàmica negativa de les pensions viscuda en els darrers anys al nostre país.

Pots trobar la informació sobre l'acord de pensions a:

https://www.ccoo.cat/noticies/tot-sobre-lacord-de-pensions-2021/

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/07/claus-de-acord-pensions-resum.pdf

Teletreball setembre 2021

22 de set. 2021, 2:35 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


El 8 de setembre a la tarda, a la MGN, ens comuniquen que no existeix cap modificació en relació al teletreball. Sembla per la conversa que no hi ha canvis previstos, ni propostes inminents. Ens va sorporendre que el día següent, 9  de setembre, un mail de la cap de RRHH, present a la reunió de la MGN,  donava instruccions dels canvis en aquest respecte, no negociades, ni tan sols informades a la representació del personal. Tampoc el Comitè de Seguretat i Salut no va participar en aquesta decisió. Considerem important recordar que es va instaurar com a mesura de seguretat envers el Covid. I ens preocupa les conseqüències per la salut que poguin sorgir al retornar tothom al treball presencial, així com el compliment de mesures de distància, ventilació,... ja que s’han de mantenir amb un major volum de persones als centres de treball. Tampoc no entenem el criteri que s’estableix a l’hora de discriminar qui pot i qui no pot teletreballar. No es parla d’organització laboral, ni d’opcions reals en cada lloc de treball, no es busca una relació d’espais on és impossible la reducció de riscos amb altres mesures, es parla de categoría laboral, i això no ens sembla adient. Ens queda molt clar que la corporació no vol negociar aquest aspecte i vol tenir la llibertat de decidir qui, quan, i com pot fer teletreball. Això comporta una nova arbitrarietat evident amb la que no podem estar d’acord

Asamblea explicativa estabilización

22 de set. 2021, 2:33 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


La Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CCOO organizó el pasado 16 de septiembre una asamblea para personas responsables de negociación del ámbito público donde se profundizó en los aspectos del acuerdo para la mejora de la ocupación pública, recogidos en el real decreto 14/2021 que aunque está en vigor, también se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso.

El órgano de coordinación del Sector d’Administració Local de la FSC de la CONC, acordó en su reunión del pasado martes que no es conveniente convocar procesos de estabilización hasta que no se publique la norma definitiva y se negocie, en el margen suficiente que su contenido debe dar, en cada administración como se traslada a las bases concretas.

Info MGN setembre 2021

22 de set. 2021, 2:30 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:30 ]


Aquest mes s’ha convocat la Mesa General de Negociació de Matèries Comuns diverses vegades per continuar treballant en diferents temes. Us expliquém els més rellevants: 

1-.Valoració de llocs de treball. S’avança segons el calendari previst. Ja hem superat el primer període de formació que  Ajuntament i representants hem rebut, on principalment s’ha aclarit terminologia. 

Seguim treballant i posant sobre la taula els punts clau  per  a que a través de la negociació podem acordar un procés que aporti el millor resultat a la valoració. Ho fem recordant els punts negociats, acordats i aprovats al ple. Insistint en algunes de les aportacions a la valoració que hem fet des de CCOO: com són la valoració dels factors psicosocials i de la titulació requerida per cada lloc de treball, aspectes que no contempla el mètode de CGP.

2-.Per fi s’ha portat el pla d’igualtat a MGN per negociar, en aquest pla s’han inclòs la majoria de les nostres aportacions. Sembla que ens acostem a un acord, encara que continuem sense tenir el registre salarial i aquest fet és obligatori per normativa, s’inclou aquesta necessitat al pla de treball.

3-. Acord per anul·lar les Ofertes Públiques d’Ocupació no executades de 2019 i 2020, per tal d’estudiar la nova normativa encara en desenvolupament, i poder incloure com places d’estabilització les que ho puguin ser, ara publicades com ordinàries. 

Acord d'estabilització

20 de jul. 2021, 0:56 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:27 ]

Els sindicats majoritaris i més representatius vam arribar a un acord en materia d’estabilització de personal al servei de les administracions públiques que millora els de 2017 i 2018. S'ha traslladat el contingut al RD 14/2021. Aspectes importants en materia de temporalitat són:
  1. Totes les places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta pública i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024.
  2. S’hi accedirà per concurs-oposició amb la màxima valoració possible de la fase de concurs, un 40% i valorant sobretot l’experiència en el cos, categoria, escala o equivalent.
  3. A les administracions locals no cal complir els articles 8 i 9 del decret 896/91 relatiu al percentatge de temari general, al número mínim de temes segons el cos, i al tipus de proves.
  4. La no superació del procés selectiu, donarà lloc a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats. S’estén així per a tothom la darrera sentència del Suprem sense necessitat de tràmits jurídics. Aquest fet, únic a tot Europa, ens ajudarà a que les Administracions Públiques tinguin interès en negociar amb la representació sindical les proves, per tal de minimitzar les indemnitzacions.
  5. Les persones que no aprovin, es podran incloure en borses d’interinatge específiques o existents, després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient. D'aquesta manera podria accedir a un nou contracte o nomenament.
  6. Es defineixen normativament les causes que justifiquen la contractació temporal en les Administracions Púbiques.
  7. El personal temporal, tant interí com laboral, disposarà dels mateixos drets que l’indefinit. És una lluita sindical de molts anys, finalment aconseguida.

Està tot solucionat amb aquest acord? De cap de les maneres. Ara toca un enorme treball de negociació col·lectiva a totes les Administracions Públiques per concretar-lo.

La nostra secció sindical continuarà esperant la norma definitiva, i treballant per a què les proves de la fase d’oposició (si és que han d'haver) s’ajustin el màxim possible a la feina que s’ha de realitzar, defensarem que l’experiència en el lloc de treball sigui un percentatge important dels mèrits del concurs, exigirem la creació de borses de personal interí amb qui no aprovi ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys ja implica la seva capacitació per realitzar-la, vetllarem per a que totes les jubilacions es cobreixin per evitar perjudicis al servei públic, i demanarem la inclusió a la oferta pública de totes les places estructurals que s’estan desenvolupant per part de personal temporal.

Les CCOO continuarem treballant, amb rigor i sense crear falses expectatives, per la millora de les condicions laborals de les persones que garantim, amb el nostre treball, els serveis públics de la ciutadania.

Més informació a:

https://www.ccoo.cat/noticies/area-publica/situacio-juridica-respecte-el-personal-temporal-a-les-administracions-publiques/

https://www.ccoo.cat/noticies/acord-en-materia-de-temporalitat-a-les-administracions-publiques/

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233

Assemblea de serveis socials

18 de juny 2021, 2:07 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 4:54 ]


Des de CCOO fa temps que denunciem que els Serveis Socials estan desbordats. Violència ocupacional, càrregues de treball, baixes laborals, recursos i cartera de serveis són entre altres molts, temes a què cal donar resposta.
En l'àmbit estatal participarem en un estudi en col·laboració amb el Colegio de Psicologia, per tal de poder demostrar amb dades la situació dels diferents serveis socials.
En l'àmbit de Catalunya, el 22 de juny les persones delegades de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua estarem presents en l'assemblea que es convoca a Via Laietana per entomar aquesta problemàtica. Creiem que són necessàries accions sindicals coordinades per a visibilitzar la situació, i el fet que hem de ser part de la solució, i no hem de ser tractats com a part del problema del sistema econòmic vigent.
L'objectiu és fer recull de preocupacions i problemàtiques, consensuar una plataforma reivindicativa i establir un full de ruta d'accions sindicals de CCOO. Digues la teva, li donarem veu.

El pla d'igualtat a inspecció de treball

18 de juny 2021, 1:55 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 4:55 ]

Com ja us havíem informat anteriorment, des de CCOO vam denunciar a inspecció de treball la manera en què s'està treballant el pla d'Igualtat.
Considerem que hem de participar des de la fase de diagnòstic inclosa, que s'ha de formar en matèria d'igualtat a les persones que participen en el procés, que s'ha d'unificar el llenguatge que parlem, i sobretot, sense que sigui un pur tràmit d'aprovació d'allò que proposa una empresa externa.
Des de CCOO volem que la diagnosi plasmi la realitat, i així es puguin proposar mesures útils per a fer front a les desigualtats existents.
En aquests moments estem obligats per llei a tenir pla d'igualtat, i la llei també deixa clar que ha de ser participat amb la part social que representa a treballadors/es, i que de fet només s'haurien de constituir comissions de persones treballadores ad hoc, quan no existeixi representació legal de les mateixes en el centre de treball.
El dimecres 16 de juny ens van citar des d'inspecció de treball per exposar la situació i així ho vàrem fer.
Des de CCOO volem seguir treballant per un pla d'igualtat participat per les persones treballadores de principi a fi.

Retrobant la normalitat

18 de juny 2021, 1:49 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 2:11 ]


Esperem que aviat, quan tornem de vacances, si no pot ser abans, ens tornem a veure cara a cara. Volem tornar a les reunions presencials, a les negociacions en viu, a les seccions sindicals al vapor, a l'atenció presencial (millor que telecomunicada) al local sindical. 
Us trobem a faltar, i volem, a la que la situació sanitària ens ho permetin, tornar a estar presents, no només via telefònica, per e-mail, o fent ús de totes les xarxes online que la pandèmia ens ha apropat. Sinó també estant tots i totes junts compartint el mateix espai, discusions, lluita obrera, i el que calgui.
Ja sabeu que CCOO sempre està al vostre costat, i quan ens heu necessitat, ens hem organitzat per poder acompanyar-vos presencialment amb totes les mesures de prevenció. Però volem recordar-vos  que estem aquí, i que ens podem trobar quan volgueu.

bones vacances 2021

18 de juny 2021, 1:41 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de juny 2021, 2:14 ]Aquest any, més que mai des de CCOO et desitgem que passis unes bones vacances, sembla que comencem a sortir del camp de força del forat negre de la covid-19 i de mica en mica ens anem apropant a una incerta normalitat.
No perdem l'esperança de fer d'aquest un mon millor, hi ha qui diu que s'ha perdut, que tot plegat no ens ha fet ser millor societat ni millors persones, i que ja s'ha oblidat el reconeixement que van tenir les ocupacions essencials.
Des de CCOO Santa Perpètua creiem que només ens falta aire, espai, volar..  per poder elaborar el dol de les pèrdues  patides.
Hem viscut tancaments, incerteses, pèrdues de llibertat, de feina, d'amics, de familiars.. i hem de fer el dol o els dols que ens correspongui a cadascun de nosaltres.
Retrobem-nos, i si cal, fem el dol plegats, no oblidem que li hem de donar espai a totes les fases per poder anar endavant, és un procés llarg i sovint dur, que hem de fer per continuar el camí a la vida. Tingues present que les fases del dol són la negació, la ira, la negociació amb un/a mateix/a, la depressió i l'acceptació. I totes són importants.

Digues la teva a la valoració

21 de maig 2021, 1:21 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 21 de maig 2021, 1:37 ]

Des de la secció sindical de CCOO volem manifestar el nostre compromís amb la valoració de tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Perpètua. En aquest sentit us convidem a revisar els acords previs a aquest procés que continuen plenament vigents i que són en definitiva els que ens han fet arribar fins aquí. Els teniu en els pdf de més a baix.

És important contestar i enviar els qüestionaris que us han fet arribar, es pot fer de manera individual o en grup si les funcions i condicions laborals són iguals. No s’ha de tenir por de fer constar la realitat del lloc de treball i la seva dificultat o complexitat, donat que es tracta de valorar la realitat del lloc de treball i no l’acompliment individual.

Tanmateix, us demanem que en l’apartat altres del qüestionari feu constar si es donen al vostre lloc de treball els factors de condicions psicosocials que us detallem a continuació (extretes del mètode de valoració de llocs de treball a l’administració local de la Diputació de Barcelona), donat que el mètode emprat fins ara per CGP en la valoració dels i les caps no els contemplava, i els considerem essencials per valorar la realitat de les condicions del lloc de treball:

 

Condicions psicosocials

El factor de condicions psico-socials d’execució del treball és un element innovador en l’àmbit de la valoració de llocs de treball a l’entorn públic. Aquest factor valora l’estrès o el treball en circumstàncies d’especial pressió.

Amb la incorporació d’aquest factor se supera la identificació tradicional de les condicions de treball com una qüestió estrictament física, en tenir present els riscos psico-socials que es poden associar a les funcions i al context d’alguns llocs de treball.

 

1 Criticitat temporal

Aquest subfactor valora l’estrès per treball estretament vinculat a l’acompliment de terminis de lliurament o execució de les tasques.

El subfactor s’explica a partir de dues vessants: una relacionada amb el major o menor grau d’impossibilitat d’ajornar el moment de lliurament, i l’altra, relacionada amb les conseqüències o gravetat de l’impacte de l’incompliment del termini.

Caldria fer constar si fas treball vinculat al compliment de terminis (d'execució/lliurament) no ajornables.

 

2 Criticitat emocional

Aquest subfactor valora l’estrès generat per treballar en situacions que es poden considerar d’alt impacte emocional: es refereix principalment a aquells serveis en els quals es realitza l’assistència a persones en situacions que es poden considerar humanament dramàtiques.

Caldria fer constar si ho realitzes circumstancialment o habitualment.

 

3 Atenció canviant

El subfactor d’atenció canviant valora la pressió generada per l’exigència constant de canvi en l’atenció i la concentració pròpia d’alguns llocs de treball, especialment en entorns de servei directe al públic i/o al client.

Estem parlant de la necessitat d’alternar l’atenció al client amb la concentració de la feina interna (back office-front office), “de canviar el xip” constantment per a desenvolupar la feina satisfactòriament.

 

4 Criticitat per errades

Aquest subfactor valora haver d’assumir la pressió psicològica per la transcendència, l’impacte i la difícil subsanabilitat de les errades.

Es produeix quan la realització d’una activitat especialment crítica implica un sobreesforç d’atenció amb la consegüent tensió psicològica associada.

 

Des de CCOO també demanem que de manera voluntària ens feu arribar el qüestionari que envieu a [email protected] per tal de preparar les posteriors reunions de negociació.

Seguim!

1-10 of 100

Comments