Aquí trobaràs informacions i notícies que des de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua considerem que et poden interessar i/o resultar d'utilitat!

Entra, remena i si necessites alguna cosa fes-nos-ho saber!

Permisos, permis per mort, accident o malaltia greu d'un familiar:

25 de març 2021, 3:49 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


Obrim una nova secció on volem informar-vos i recordar els permisos existents en el conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, també us actualitzarem les modificacions que s’han pactat en meses de negociació i us explicarem els canvis legislatius que s’han anat actualitzant.

Comencem per un dels permisos retribuits que motiven més consultes al llarg de l’any:

Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar :

Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat té una durada de 3 dies hàbils continus o discontinus mentre duri la causa que el motiva. Aquest permís és ampliable a 5 dies hàbils continus o discontinus mentre duri la causa que el motiva si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.

Quan el familiar es fins a segón grau de consanguinitat o afinitat té una durada de 2 dies hàbils continus o discontinus mentre duri la causa que el motiva. Aquest permís és ampliable a 4 dies hàbils continus o discontinus mentre duri la causa que ell motiva, si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.

Negociació dels processos d'estabilització

25 de març 2021, 3:47 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

La comissió d’ocupació ja ha iniciat la negociació dels criteris comuns de les bases que hauran d’aplicar-se en els processos d’estabilització pendents de convocar de les ofertes públiques de 2019 i 2020 d’aquest ajuntament, en relació al II acord de millora de l’ocupació pública.

CCOO plantegem que hem de garantir la seguretat jurídica per evitar impugnacions, tot garantint els processos més justos per a les persones treballadores d’aquest ajuntament algunes de les quals amb més de 20 anys d’antiguitat com a temporals. Tenim una oportunitat per a millorar les bases d’aquests processos, considerant que hi ha moltes persones ocupant aquestes places estructurals de manera interina i desenvolupant el servei públic d’una manera més que correcta.

Recordem que les retallades en matèria pressupostària ens han portat a aquesta situació, i per això:

  • Cal aconseguir reduir la temporalitat al 8% màxim pactat a totes les administracions públiques, cosa que significaria el reconeixement dels treballs estructurals que realitzen moltes persones treballadores contractades per projecte, com a temporals o per acumulació de tasques. Hi ha programes temporals que venen desenvolupant-se des de fa més de 30 anys.
  • Cal també abolir els mecanismes de les limitacions a les taxes de reposició que via Pressupostos Generals de l’Estat que limiten les contractacions fixes i aboca a algunes administracions a continuar contractant temporalment per poder prestar serveis estructurals.

Treballem per una valoració justa

25 de març 2021, 3:45 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

Sembla que per fi arriba la valoració de llocs de treball acordada al ple de desembre de 2018. Per fi aquestes valoracions es faran negociades amb la representació sindical tal com diu l’EBEP i el nostre  conveni i acord regulador. 

Des de CCOO creiem què és molt bona noticia ja que la darrera va ser a 2003, actualment desfasada. Des de llavors han canviat moltes coses als llocs de treball i a les competències públiques i municipals. Hem vingut insistint en que a més de la part econòmica, és important fer èmfasi en l’actualització de les fitxes dels llocs de treball, que són les que han de reflectir fidelment quines funcions s’han de fer en cadascun, i quines no. Que estiguin definides correctament en aquestes fitxes, juntament amb les condicions laborals necessàries pel lloc, són el que donaran com a resultat una puntuació que caldrà posteriorment traduir en salari.

La voluntat de CCOO, ja exposada amb anterioritat és aplicar un mètode de valoració per factors quantificables, que contempli la dificultat tècnica, la responsabilitat, les condicions de treball, la dedicació i disponibilitat, i les possibles incompatibilitats. 
En aquest sentit, vàrem proposar i actualment seguim insistint en utilitzar el mètode de valoració de llocs de treball de la Diputació de Barcelona per a administracions locals, pensat específicament per a ajuntaments com el nostre, treballat per part dels sindicats majoritaris, validat científicament, i eina de referència també per a empreses i consultories privades que realitzen assessorament sobre valoracions de llocs de treball. Treballem per una valoració justa!!!!

Aquest #8m, Reivindica't

2 de març 2021, 3:07 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


Aquest #8M REIVINDICA'T
Demana polítiques d'igualtat a la teva feina 
#DonaJugaLesTevesCartes
#8MReivindicaIgualtat


Si vols aclarir incògnites sobre el canvi legislatiu en mesures d'igualtat: 
t'adjuntem els enllaços dels reials decrets. 

No deixis que t'expliquin la versió curta dels teus drets
Totes juntes reivindiquem el seu cumpliment: 
  • Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
  • Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

#8m Som dones Som Essencials

2 de març 2021, 3:04 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

Arribem al 8 de Març després d’un any de pandèmiaUn any difícil per a tothom, i molt difícil especialment per a les dones.

La crisi sanitària ha posat en evidència l’essencialitat de les tasques de cura de les persones i de sostenibilitat de la vida. Aquests treballs, que no es poden fer a distància, corresponen a professions molt feminitzades, com les sanitàries, netejadores, personal de geriatria, dependentes de supermercat, treballadores de la llar i moltes altres. Unes tasques que són molt exigents tant mentalment com físicament.

Aquestes dones, dones essencials, les jornades de les quals no finalitzen quan sona un rellotge de canvi de torn, mereixen un reconeixement més enllà de la complaença dels aplaudiments històrics als balcons; mereixen millorar les seves condicions laborals. El valor humà del seu treball no es correspon de cap manera amb el seu salari. Cal posar la mirada també en les dones migrants que fan moltes d’aquestes tasques. En una gran part no són reconegudes ni com a ciutadanes ni com a treballadores, estan pendents de processos de regularització i treballen en negre, sense dret a prestacions ni ajudes i, fins i tot, sense dret a vot.  

CCOO exigim:
Incrementar el salari mínim interprofessional fins al 60 % de la mitjana salarial.
- Estendre la negociació dels plans d’igualtat, obligatoris des d’aquest any, a les empreses de més de cinquanta persones treballadores
- Implementar sistemes retributius i de promoció interna transparents per erradicar la bretxa salarialTeletreballar amb drets: que el teletreball no suposi un retrocés en el camí avançat cap a la igualtat de gènere real i efectiva.
Doblar els drets de guarda legal en famílies monoparentals per garantir el dret de cura a les criatures.
- Integrar la visió de gènere a la prevenció i la vigilància de la salut.
Redefinir la jornada laboral perquè impacti positivament en la reducció de la parcialitat. Evitar el presentisme i garantir la desconnexió digital.
Derogar les reformes laborals.
Derogar la reforma de les pensions del 2013 perquè la suficiència de les pensions públiques, en especial de les més baixes, afecten majoritàriament les dones. 
Candidatura de la FSC treballa a Santa Perpètua

25 de febr. 2021, 1:34 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 26 de febr. 2021, 1:14 ]

El passat 16 de febrer, la candidatura a la comissió executiva de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO al Vallès Occidental i la Catalunya Central es va reunir al centre cívic el Vapor del nostre municipi, per tal de continuar treballant en la preparació dels congressos. Ens va agradar rebre la visita del company Jero Pazo.

En aquesta candidatura participem representants sindicals de varis sectors: El sector de de l’administració local (el sector amb més afiliació i representació al nostre territori i àmbit), del sector de la intervenció social, actualment amb  una companya de l’empresa prestadora de SAD al nostre municipi i del sector d’empreses de transport.

Esperem tenir el suport necessari per continuar treballant els propers anys el nostre pla de mandat.

Comissió d'ocupació

25 de febr. 2021, 1:26 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 26 de febr. 2021, 1:20 ]

En la darrera comissió d’ocupació del 17 de febrer, CCOO vam insistir en plantejar la necessitat de cobrir totes les places vacants i no ocupades al nostre ajuntament (tal i com vam fer a la MGN de desembre de 2020), amb el recolzament d’UGT. Entenem que la millor manera de donar un bon servei a la ciutadania, però també de defensar els serveis públics, dotar-los de personal. Segons les nostres dades, tenim sense cobrir tres llocs d’AP, 4 de C2, i 1 de C1.

També vam pactar noves reunions per tal de desenvolupar els criteris comuns de les bases dels processos d’estabilització pendents i vam poder plantejar dubtes sobre els processos de promoció interna vigents de C2 a C1.

Més sobre teletreball

25 de febr. 2021, 1:25 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 26 de febr. 2021, 1:07 ]

El treball a distància i el teletreball són formes dorganització de la feina, però, per si mateixos, no són una fórmula de conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. El RDL 6/2019 va introduir el treball a distància com una forma més del dret dadaptació de la jornada de treball. El teletreball és una mesura més de conciliació quan, en aplicació de larticle 34.8 de lET, així ho demana la persona treballadora, però no perquè es treballi des del domicili, sinó perquè comporta alguns beneficis per a la persona treballadora, com lestalvi de temps de desplaçament a la feina, i la flexibilització de lhorari de treball fora de les franges de disponibilitat.

 

Estiguem alerta.

Si la regulació i la implementació del teletreball es fa sense una mirada de gènere pot acabar perpetuant i, fins i tot, augmentant, desigualtats doportunitats de dones i homes en el mercat laboral.

Per una banda, pot fomentar la segregació horitzontal, en tant que les dones veuen més atractives aquestes modalitats per atendre les necessitats familiars i si la cultura organitzativa, merament presencialista no es modifica, les dones poden veure com es penalitza la seva jornada invisible” en termes de presència física al lloc de treball i així, dificultar la permanència i la carrera professional.

 

Actualment la comissió de teletreball està a l’espera d’aclariments per part de l’Ajuntament de Santa Perpètua, que de vegades sembla que la pandèmia no ens està nodrint d’experiències positives i de mirades renovades.

 

Ens seguim trobant amb una certa desconfiança envers el teletreball i les persones que teletreballen. Ni els canvis en la legislació, ni la realitat social i sanitària fan que la mirada de  l’Ajuntament de Santa Perpètua es modifiqui. Ens ha sorprès molt que a la proposta que ens aporta l’ajuntament, s’esborra totalment un dels punts més rellevants que ens emmarca la llei:

 

El real Decreto-ley 29/2020 ens modifica l’article que a l’EBEP defineix teletreball, i en concreta  punts clau. “4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad”

 

Des de CCOO acceptem que l’ajuntament a dia d’avui no té els mitjans tecnològics per dotar a totes les persones que poden teletreballar, i que necessita temps per a disposar-ne, per això, en la nostra proposta de reglament proposem un període transitori on hi hagi compensacions en cas que el material emprat sigui titularitat de la personal treballadora.

 

Actualment restem a l’espera d’una resposta de l’ajuntament.

 

Des de CCOO no volem seguir donant forma a un reglament que no concreti, com, quan, i de quina manera es pensa proporcionar els mitjans tecnològics o, en el seu defecte compensar a les persones  que teletreballin.

Ara Toca

25 de febr. 2021, 1:24 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 26 de febr. 2021, 1:13 ]

El 18 de febrer CCOO ens vam mobilitzar a favor del progrés, la justícia social i la distribució de la riquesa, conjuntament amb UGT.

Reclamem al nou Parlament que activi immediatament l’aprovació dels pressupostos.

Cal reactivar l’economia per mantenir l’ocupació i generar nous llocs de treball de qualitat, reforçar el sistema sanitari i residències i protegir 1.700.000 persones del risc de pobresa

Reclamem al Gobierno de Espanya que compleixi els seus compromisos respecte de l’augment del salari mínim interprofessional (SMI) i que derogui les reformes laborals i la reforma de pensions del 2013.

#AraToca

️Apujar l’SMI fins al 60% de la mitjana salarial.

️Derogar las reformes laborals

️Derogar la llei de pensions del 2013

️Negociar els pressupostos de Catalunya

️Ampliar la RGC per evitar la pobres.

Defensa de los Servicios Públicos.

25 de febr. 2021, 0:47 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 26 de febr. 2021, 1:08 ]

Detrás de la educación, la asistencia sanitaria, el agua corriente, los espacios que disfrutas, las ayudas que solicitas, las emergencias,... hay una persona empleada pública que se deja la piel para que tengas lo que necesitas, porque las empleadas y empleados públicos trabajamos para la ciudadanía.

Para defender los puestos de trabajo con unas condiciones laborales óptimas no queda alternativa a defender el empleo público estable y de calidad. La externalización de servicios de responsabilidad pública es caldo de cultivo para la precarización de las condiciones de los trabajadores, la generación de beneficio privado, y por tanto, para la corrupción.

Además, cuando se tiene responsabilidad en el análisis, diseño, dotación y evaluación de los servicios municipales, la contratación de empresas externas cuando no se dotan las plazas vacantes y no ocupadas existentes, equivale a autojustificarse la necesidad: primero no cubro las jubilaciones en un servicio, por tanto le creo dificultades de organización y de prestación del mismo, la ciudadanía ve que el servicio no funciona, y por tanto, tenemos que contratar a una empresa privada para que nos ayude en la gestión del mismo. Esta manera de funcionar respecto de los sistemas de gestión de servicios públicos es muy antigua, como el mantra de ESADE de que todo lo privado funciona mejor, cuando la realidad es muy distinta. En nuestro municipio tenemos el ejemplo del Servicio de Atención a Domicilio, y muchos otros.

Un servició público prestado por empleadas y empleados públicos y de titularidad municipal, permita introducir los cambios necesarios en el servicio de una manera más ágil, rápida y eficiente que si hay que exigirlos a una empresa privada que se rige por un contrato público redactado hace años y que no va a hacer nada más que lo dice ese contrato público a no ser que se vaya añadiendo dinero, siendo muchas veces más caro y complejo prestar el servicio de esta manera que con una gestión pública directa.

En 2011 había 92.355 empleadas/os públicos en el sector de la administración local en Cataluña, y en 2019 en cambió, 81.880, con lo que es un sector que claramente pierde empleo. Mientras las restricciones del capítulo 1 son conocidas y repetidas hasta la saciedad, el capítulo 2 en global ha aumentado un 10% el gasto en el mismo período.

1-10 of 85

Comments