Aquí trobaràs informacions i notícies que des de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua considerem que et poden interessar i/o resultar d'utilitat!

Entra, remena i si necessites alguna cosa fes-nos-ho saber!

En que ens afecta la llei 2/2021

18 de gen. 2022, 1:27 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de gen. 2022, 1:28 ]

La Generalitat ha acabat l’any publicant les dos úniques lleis de 2021, la 1/2021 de pressupostos de la Generalitat per al 2022, i la llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

A la llei 2/2021 ens trobem amb modificacions importants pel que fa al sector públic als articles 47, 49, i al 97.7. 

L’article 47 recull algunes de les propostes de l’àrea pública de CCOO a la Mesa General de Funció Pública, com són:

  • El nou límit de les fases de concurs serà del 40% i no del 33% com venia sent fins ara, per a processos ordinaris de selecció.
  • Limitar les excedències per incompatibilitat quan es passi a prestar serveis com a personal interí o laboral temporal.
  • Poder declarar al personal interí en situació de serveis especials.
  • S’estableix que el personal interí podrà tenir llicències per estudis i per assumptes propis.

L’article 49 en canvi, el que fa és ampliar el silenci administratiu negatiu en temes relacionats amb matèria de personal, i el valorem com a molt negatiu i a revertir.

L’article 97.7 afegeix una disposició transitòria quarta a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que crea la classe tècnica del grup B a efectes que els ens locals pugin classificar personal en aquest grup, per accedir al qual s’haurà de tenir una titulació tècnica o tècnica superior de formació professional que correspongui, i que els hi seràn atribuïdes funcions tècniques.

Aquesta modificació ha estat molt esperada des de l’EBEP, per tant, ara podrem entrar a negociar la creació d’aquest grup professional al nostre ajuntament, com a qualsevol altra administració.

Amb tot, a Catalunya segueix sent una necessitat disposar d’una llei de la funció pública pròpia. És imprescindible una negociació immediata tal com diu la disposició final segona del Decret legislatiu 1/1997, per tal de desenvolupar-la.

Llei d'estabilització 20/2021

18 de gen. 2022, 1:25 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

Una vegada aprovada definitivament la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, des de la nostra secció sindical volem fer constar que és una llei basada en l’acord signat pel nostre sindicat el 5 de juliol de 2021, i per tant recull gairebé la totalitat del RD 14/2021. En aquest sentit, continuen vigents dues millores importants com són el que no hi ha un nombre de temes mínims per a cada grup professional, ni cal que hi hagi temari general.

Com a novetats, aquesta llei concreta més la possibilitat que els exercicis de la fase d’oposició no siguin eliminatoris, i també inclou  l’accés a la funció pública, de manera excepcional mitjançant el concurs de mèrits en aquells llocs de treball estructural ocupats de manera temporal des de fa sis anys o més.

Aquest sistema requerirà una implementació acurada perquè, tal com reconeix la mateixa exposició de motius de la llei, es respecti el principi d’igualtat definit a la Constitució i preservat per la jurisprudència.

Hem trobat bona disposició i proactivitat per part del nostre ajuntament a l’hora de tractar aquesta qüestió,sempre de manera acurada i responsable. Per nosaltres, és rellevant remarcar-ho, ja que CCOO ha hagut de denunciar públicament els intents d’algunes altres administracions, de molt divers signe polític i de diferents territoris, de convocar processos selectius sense tenir en compte les millores introduïdes pel RD 14/2021 i per la llei 20/2021. 

Teniu més informació d’aquesta nova normativa a:

https://web.ccoo.cat/fsc/noticia/238548/fitxa-sindical-numero-15#.YeFIMv7MK3C


Acord de Jubilació

11 de nov. 2021, 4:44 publicada per Eva Soley   [ actualitzat el 11 de nov. 2021, 4:46 per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda ]


Renovació de l'acord de jubilacions parcials.
CCOO proposa la renovació de l'acord de jubilacions parcials en els mateixos termes que tenim fins ara, però de manera es pugui acollir el personal laboral nascut a 1963 i abans, si es reuneixen la resta de requisits que fixa la normativa de seguretat social.

25 Novembre

8 de nov. 2021, 3:52 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

El 25 de novembre d'enguany us convidem a participar en la nostra campanya per l'eliminació de la violència contra la dona.
Aquest any us proposem fer-vos una foto amb un text breu, que reflecteixi que volem incidir en les violències pròximes, subtils, tolerades, amb les que encara les dones convivim avui dia.
Perquè entre totes i entre tots, aconseguim un futur lliure i en plena igualtat.

Perquè Erradicar la Violència és cosa de totes i de tots.

Podreu seguir la campanya a @compiccoospm i @ccoospm

Loteria Nadal 2021

8 de nov. 2021, 3:50 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


Calendari Laboral 2022

8 de nov. 2021, 3:47 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


Aquí teniu el calendari laboral que s'ha aprovat en MGN per 2022, amb una jornada efectiva de 1498 hores i els mateixos drets i permisos que tenim fins ara: 22 dies laborables de vacances, 6 dies d'assumptes propis, 4 dies de conciliació, i 1 addicional per coincidència de festiu. A això caldrà afegir els dies de vacances i assumptes propis que es tinguin per antiguitat.
adjuntem  el document pdf.

Acord de pensions

22 de set. 2021, 2:36 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:37 ]


CCOO ha arribat a un acord per assegurar el futur del sistema públic de pensions. Un acord important que genera certeses sobre la suficiència, la sostenibilitat i el reforçament de les pensions públiques al nostre país.

L’acord recull la derogació de la reforma de pensions del PP de l’any 2013 i aniquila el factor de sostenibilitat, que significava una reducció directa de les pensions. Per contra s’assegura la revaloració de les pensions amb l’IPC, i destinarà anualment un 2% del PIB a pensions mitjançant els pressupostos generals de l’Estat garantint d’aquesta manera una part del finançament addicional que necessitarà el sistema fins al 2050.

També s’inclou una bateria de mesures relacionades amb la igualtat, en les quals es reconeixen nous drets com l’equiparació de les pensions de viduïtat de les parelles de fet, l’extensió del dret de cotització per a tots els programes de formació i la millora dels convenis especials per a persones treballadores de les cures i persones dependents, entre d’altres.

Moltes novetats que canvien la dinàmica negativa de les pensions viscuda en els darrers anys al nostre país.

Pots trobar la informació sobre l'acord de pensions a:

https://www.ccoo.cat/noticies/tot-sobre-lacord-de-pensions-2021/

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/07/claus-de-acord-pensions-resum.pdf

Teletreball setembre 2021

22 de set. 2021, 2:35 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


El 8 de setembre a la tarda, a la MGN, ens comuniquen que no existeix cap modificació en relació al teletreball. Sembla per la conversa que no hi ha canvis previstos, ni propostes inminents. Ens va sorporendre que el día següent, 9  de setembre, un mail de la cap de RRHH, present a la reunió de la MGN,  donava instruccions dels canvis en aquest respecte, no negociades, ni tan sols informades a la representació del personal. Tampoc el Comitè de Seguretat i Salut no va participar en aquesta decisió. Considerem important recordar que es va instaurar com a mesura de seguretat envers el Covid. I ens preocupa les conseqüències per la salut que poguin sorgir al retornar tothom al treball presencial, així com el compliment de mesures de distància, ventilació,... ja que s’han de mantenir amb un major volum de persones als centres de treball. Tampoc no entenem el criteri que s’estableix a l’hora de discriminar qui pot i qui no pot teletreballar. No es parla d’organització laboral, ni d’opcions reals en cada lloc de treball, no es busca una relació d’espais on és impossible la reducció de riscos amb altres mesures, es parla de categoría laboral, i això no ens sembla adient. Ens queda molt clar que la corporació no vol negociar aquest aspecte i vol tenir la llibertat de decidir qui, quan, i com pot fer teletreball. Això comporta una nova arbitrarietat evident amb la que no podem estar d’acord

Asamblea explicativa estabilización

22 de set. 2021, 2:33 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


La Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CCOO organizó el pasado 16 de septiembre una asamblea para personas responsables de negociación del ámbito público donde se profundizó en los aspectos del acuerdo para la mejora de la ocupación pública, recogidos en el real decreto 14/2021 que aunque está en vigor, también se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso.

El órgano de coordinación del Sector d’Administració Local de la FSC de la CONC, acordó en su reunión del pasado martes que no es conveniente convocar procesos de estabilización hasta que no se publique la norma definitiva y se negocie, en el margen suficiente que su contenido debe dar, en cada administración como se traslada a las bases concretas.

Info MGN setembre 2021

22 de set. 2021, 2:30 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:30 ]


Aquest mes s’ha convocat la Mesa General de Negociació de Matèries Comuns diverses vegades per continuar treballant en diferents temes. Us expliquém els més rellevants: 

1-.Valoració de llocs de treball. S’avança segons el calendari previst. Ja hem superat el primer període de formació que  Ajuntament i representants hem rebut, on principalment s’ha aclarit terminologia. 

Seguim treballant i posant sobre la taula els punts clau  per  a que a través de la negociació podem acordar un procés que aporti el millor resultat a la valoració. Ho fem recordant els punts negociats, acordats i aprovats al ple. Insistint en algunes de les aportacions a la valoració que hem fet des de CCOO: com són la valoració dels factors psicosocials i de la titulació requerida per cada lloc de treball, aspectes que no contempla el mètode de CGP.

2-.Per fi s’ha portat el pla d’igualtat a MGN per negociar, en aquest pla s’han inclòs la majoria de les nostres aportacions. Sembla que ens acostem a un acord, encara que continuem sense tenir el registre salarial i aquest fet és obligatori per normativa, s’inclou aquesta necessitat al pla de treball.

3-. Acord per anul·lar les Ofertes Públiques d’Ocupació no executades de 2019 i 2020, per tal d’estudiar la nova normativa encara en desenvolupament, i poder incloure com places d’estabilització les que ho puguin ser, ara publicades com ordinàries. 

1-10 of 106

Comments