Aquí trobaràs informacions i notícies que des de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de Santa Perpètua considerem que et poden interessar i/o resultar d'utilitat!

Entra, remena i si necessites alguna cosa fes-nos-ho saber!

Acomiadament injust a Mogoda Serveis

publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el ]

L’empresa municipal Mogoda Serveis ha acomiadat disciplinàriament a un treballador per un accident laboral ocorregut al mes d’octubre passat. Es tracta d’un company que mai havia tingut cap incident previ i que en el primer expedient que li obren li apliquen la major sanció possible, obviant el principi de proporcionalitat.

A més, els fets ocorreguts no haurien esdevingut mai si els vehicle estigués equipat amb els sistemes de seguretat actuals adients per a qualsevol vehicle que faci gran quantitat d’aturades durant el servei i que requerís que el conductor baixés del vehicle freqüentment. No és tolerable que una errada de seguretat i salut laboral esdevingui en un acomiadament del treballador que pateix l’accident en primera persona.

CCOO va comentar aquesta situació en MGN, sense cap resposta per part de l'administració. Malauradament, a banda de donar suport a les mobilitzacions convocades pel personal de Mogoda Serveis, tocarà que el company afectat denuncïi,  per tal  que se li acabin pagant els salaris de tramitació, la indemnització corresponent i la readmissió pertinent. Seria més adient que continués treballant, per menys cost municipal.

Al·legacions al ple

publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el ]

Durant el ple de desembre es va aprovar una borsa per a contractació depersonal tècnic sense acord amb els sindicats. En aquesta borsa s’establia com a requisit haver treballat un any a l’ajuntament i tenir un informe favorable del o la cap de servei per tal de ser persona candidata, i a més passar una prova competencial sense haver definit i publicitat prèviament el perfil competencial que es busca.

Tot i que va quedar palés durant les reunions sobre el tema que no hi havia acord, i tot i que van existir propostes sindicals per tal de poder arribar a un acord, la corporació va optar per aprovar en ple el text d’aquesta borsa per a personal tècnic, així que hem hagut de presentar al·legacions al ple en aquest sentit.

Restem a l’espera de les rectificacions que hagi de prendre l’Ajuntament. Teniu com a documents adjunts el text aprovat al ple, i els dos recursos posats.

Brot de Covid19 a SMMOJ

publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el ]

Actualment tenim un brot  de Covid19 actiu al Servei  Municipal  de  Manteniment, Obres i Jardins que té a tot  el  personal confinat  seguint  les indicacions  del  Servei de Vigilància  Epidemiològica i  Resposta  a  Emergències de Salut Pública  al Vallès Occidental i Vallès Oriental. El servei romandrà tancat fins l'u de febrer. 

Des de la nostra secció sindical insistim en la necessitat de prendre mesures de prevenció estructurals, i no deixar únicament la responsabilitat en mesures individuals (mascareta, distància, higiene de mans) com moltes vegades es pretén. No és suficient retardar l’entrada en trenta minuts a un grup de treballadors si en aquest temps no es netegen els vestuaris. En aquest sentit, vam tornar a insistir en la necessitat de plantejar que es prenguessin mesures com ara la divisió del personal en diferents equips de treball amb vestuaris diferenciats, utilitzant els dels serveis d’esports o el camp municipal de futbol. Això hauria permès la continuïtat de l’activitat laboral dels equips de treball on no hi hagués cap positiu.

És una situació que es pot repetir donat el context de pandèmia mundial en el que ens trobem, però cal continuar en guàrdia i cal establir mesures eficients.


CCOO millorem la nostra proposta per al teletreball

publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el ]

El  passat  divendres  22 de gener va tenir lloc  la  primera reunió de la  comissió de  teletreball,  on nosaltres vam  poder presentar la nostra proposta millorada vers  la que vam preparar  a l’octubre passat. Aquesta nova proposta (que teniu al document adjunt) inclou:

§ La normativa desenvolupada al decret 29/2020, tot considerant també la del decret 28/2020.

§  Compensacions per les despeses que aquesta modalitat de treball genera al personal.

§  Una etapa transitòria de sis mesos en la que el personal continua utilitzant mtjans propis però amb major compensació económica.

§  La voluntarietat per part de la persona treballadora.

§  La llei de prevenció de riscos laborals.

§  El procediment d’aprovació i el contingut de l’acord individual de teletreball.

MGN gener 2021

publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el ]

El passat dijous es va reunir la MGN, i vam acordar l’augment retributiu en tots els conceptes salarials del 0.9% segons els PGE 2021, i la possibilitat  de  gaudiment dels  dies de  permís i  vacances de 2020 fins  al juny  de 2021 sense  necessitat d’informe favorable del servei. En aquest darrer punt vam manifestar el nostre acord i el fet que CCOO ja ho havia plantejat l’estiu passat.

També vam reforçar la proposta d’UGT de la jornada laboral setmanal de 4 dies, tot mantenint les hores laborals anuals, vam parlar de la situació del servei de via pública i de l’acomiadament injust d’un treballador de Mogoda de Serveis, aquest darrer punt sense resposta per part dels membres de la corporació.

Acords MGN desembre 2020

21 de des. 2020, 2:07 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda


A la darrera MGN es van portar diverses propostes que van ser discutides i negociades. Des de CCOO hem acordat:
- Una modificació de l'article sobre jornada per tal de tornar a establir les 35 hores setmanals com la jornada ordinària a l'Ajuntament, i de treure el límit de recuperació de només dos festius establerts en cap de setmana. Vam insistir en fer figurar les 1505 hores de jornada anual, però la corporació ho va denegar.
- Un calendari laboral 2021 que recull les modificacions de l'acord de jornada, i que estableix en 1505 hores laborals les que haurem de realitzar en 2021, compensant tot l'excedent horari com a dies de lliure disposició o excedent de jornada, molt semblant a la nostra proposta de juliol.
- Un acord marc sobre valoracions de llocs de treball, en la que no vam poder convèncer a la part de la corporació que el ventall salarial actual 1 a 3 és suficient, i es va augmentar a 1 a 4 fent constar que no es baixarien els salaris mínims actuals de cada grup. Vam considerar que retardar més l'acord només suposava no iniciar aquest procés que fa molta falta en aquest ajuntament. 
- Oferta pública 2020, on insistim en que volem negociar el calendari i les bases dels processos d'estabilització i consolidació.

Propostes de CCOO a RLT i plantilla 2021

21 de des. 2020, 1:42 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 21 de des. 2020, 1:45 ]


En la darrera Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de desembre de 2020, ens va sobtar molt que la part de la corporació ens manifestés que no els hi consta per part de diversos serveis la manca de personal que pateixen. Només caldria revisar la segona valoració de riscos psicosociales, que igual que la primera, reflexa aquesta situació.
També caldria fer una reflexió de per què es contracten serveis externs per a tasques que fins ara es feien amb personal propi, si no és per una evident manca de personal.
Aquestes situacions contrasten amb la existència de diverses places no cobertes en plantilla, i amb les situacions de jubilacions passades no cobertes, i les que ens temem que vinguin en 2021.
En MGN vam proposar la cobertura definitiva de les places existents no dotades, i ens van contestar que es cobririen de manera interina. Això suposa continuar creixent en temporalitat a l'administració, no obstant, òbviament és millor que estiguin cobertes de manera temporal que sense dotar.
En el document adjunt teniu el detall de la proposta.

Nou article de jornada i calendari 2021

16 de des. 2020, 7:35 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

La darrera MGN va aprovar finalment una modificació de l'article del conveni i de l'acord regulador sobre la jornada de treball, que per una banda torna a establir amb claredat les 35 hores de jornada setmanals, i elimina el límit de recuperació de dies festius que s'estableixen en cap de setmana, i que fins ara només ens permetia recuperar dos dies com a màxim de jornada.
El text acordat diu:

La jornada ordinària de treball comú a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda serà aquella que la normativa de funció pública permeti negociar per als empleats públics de l’administració local, i es fixa en 35 hores setmanals de treball efectiu en còmput anual, sense perjudici de les jornades especials existents o que, en el seu cas, s’estableixin. Aquesta jornada i la seva prestació s’adequarà a la legalitat en el cas que la normativa no ho permeti.

 

Sense detriment del que s’estableixin en Acords específics de protocols horaris i del que es regula en l’Annex IV del present Acord/Conveni, es computaran els dies laborables anuals de dilluns a divendres, i d’aquest es descomptaran els 22 dies hàbils de vacances, els 14 dies de festes oficials establertes per la Generalitat, 6 dies d’assumptes personals, i 4 dies en concepte de conciliació.

Si qualsevol de les 14 festes oficials establertes per la Generalitat fossin en dissabte o diumenge, el festiu es gaudirà en altre dia laborable.

En el cas que es produeixi un excedent horari sobre el còmput anual, que no s’hagi pogut compensar durant l’anualitat tal com preveu el Conveni Col·lectiu / Acord Regulador, aquest excedent es compensarà durant l’anualitat següent en el primer trimestre.

Es considera horari tipus de dilluns a divendres en jornada intensiva. La concreció de l’horari de la jornada laboral diferent de la descrita anteriorment per als diferents col·lectius és la que figura als annexos d’aquest Conveni / Acord (IV i V).

L’horari podrà ser diferent excepcionalment, sempre i quan el cap del servei informi favorablement al Servei de RRHH. Aquest últim servei és el que autoritzarà el canvi d’horari i el responsable directe supervisarà el compliment.


Fruit d'aquestes modificacions, el 2021 tornarem a treballar 1505 hores anuals, i tindrem tots 22 dies de vacances, 6 dies d'assumptes propis, 4 de conciliació i 3 de lliure disposició, a més dels que pertoquin per antiguitat.

A continuació teniu el calendari laboral 2021 detallat.

Propostes CCOO per a la MGN del 27/11/2020

24 de nov. 2020, 12:25 publicada per Pedro Pacheco   [ actualitzat el 24 de nov. 2020, 12:35 per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda ]


Per fi MGN 

Per fi, l’Ajuntament ens ha tornat a convocar a una Mesa General de Negociació, amb quatre punts a l’ordre del dia:

1-. Plans de gestió.

2-. Acord de valoració de llocs de treball.

3-. Calendari laboral 2021.

4-. Modificació de l’article de jornada del conveni.

CCOO, com sempre, tenim propostes. Algunes les tenim des de març, altres des de juliol i les relatives a teletreball des d'octubre. Les podeu consultar al document adjunt.

El 12è Congrés de CCOO de Catalunya, en marxa

4 de nov. 2020, 1:41 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 4 de nov. 2020, 2:11 ]


Amb el lema
“La força dels Treballs” i en mig d’una pandèmia mundial, entre el 7 i el 9 de maig del 2021 culminarà el procés congressual de CCOO de Catalunya, que començarà el proper 23 de novembre, amb la celebració de les assemblees obertes a totes les persones afiliades.

Com cada quatre anys, l’afiliació de CCOO, o sigui els més de 147.000 treballadores i treballadores que, amb la seva quota i militància, donen vida a l’activitat sindical fora i dins dels centres de treball, se cita per avaluar i repensar col·lectivament el futur de l’organització. Això, en concret, és el que volem:

1. Posar les persones al centre. És a dir, respondre a les urgències socials, reforçar els serveis públics, donar valor social als treballs de cura i reforçar la democràcia.

2. Tenir garanties per a la represa econòmica, la creació d’ocupació i la qualitat del treball.

3. Presentar propostes estratègiques que orientin el camí vers un nou model productiu, en un model de governança global i democràtic.

Al cap i a la fi volem canalitzar de manera organitzada la preocupació i la por d’aquests moments tan difícils que estem vivint cap a la necessitat de lluita, de resposta col·lectiva i de replantejaments globals per anar cap a més igualtat, justícia social, sostenibilitat, redistribució de riquesa i poder, participació i democràcia.

Per això els eixos del congrés que anunciem a la nostra carta de convocatòria (obtinguts amb propostes construïdes col·lectivament mitjançant la segona edició de l’Assemblea sindical oberta amb la participació de més de 26.000 persones) seran:

1) Reforçar la democràcia; 2) New Green Deal (Pacte verd europeu); 3) avançar en igualtat; 4) fomentar el treball digne i la protecció social; 5) enfortir l’estat del benestar, i 6) nous reptes organitzatius.

En aquest sentit, el lema del congrés, “La força dels treballs”, vol fer referència a tots ells: també als essencials, als treballs de cura o als que fins i tot no tenen ni reconegut l’estatus de treball. En definitiva, al treball com a element de cohesió social i emancipació personal.

Canvis en la forma de participació i votació
Com a novetat, en aquest procés congressual canviarem la forma de votació i participació, compaginant un sistema telemàtic amb el presencial, que serà molt més àgil i que ens assegura evitar possibles problemes que podrien sorgir de cara a les mesures de seguretat que hem de garantir en aquest context arran de la COVID-19. A més d’utilitzar les eines digitals, que constitueixen un repte important, un dels elements que volem garantir serà la sostenibilitat integral del congrés. Per això cuidarem tots els aspectes, des de la mobilitat de les persones que hi assistiran fins a l’estalvi dels diferents recursos materials necessaris, i acabarem fent una avaluació dels impactes i la reparació d’aquests, situació que no és nova al nostre sindicat.

Pel que fa a la participació, cal dir que segueix vàlid el sistema que ja es va utilitzar fa quatre anys de presentació de les candidatures a la Secretaria General, amb la recollida prèvia d’avals, que simbolitzen la democràcia interna, el nivell de consens i el compromís directe de les persones amb la direcció.

El congrés és un moment cabdal per compartir debats, idees i vivències, on els protagonistes som tots i totes. Són les persones delegades al congrés les que decideixen el futur d’acció sindical i sociopolític d’aquesta organització, que és la més gran i la més cohesionada socialment, que té molta capacitat d’incidència i que es fa portaveu de les seves instàncies en el món del treball, des d’una perspectiva feminista. Un món del treball que, més que mai, requereix la centralitat necessària per garantir i millorar les condicions de vida i de feina de tothom, en moments de gran preocupació i incertesa sanitària, econòmica i social.

Text de Michela Albarello, Secretària d'Internacional i Cooperació de CCOO

1-10 of 73

Comments