Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Acció Sindical

20 d’abr. 2021, 4:15 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

La secció sindical de CCOO ha demanat a l’Ajuntament el registre salarial conforme al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. En aquest reial decret es reforcen els principis de transparència retributiva i d’igual salari per igual treball. S’estableix que totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, al marge de la seva grandària, i en el qual ha de ser inclòs també el personal directiu i els alts càrrecs. S’han de recollir les retribucions en el registre retributiu de cada empresa, sempre desglossades per sexes, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut en cadascun dels conceptes retributius per cada grup o categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació que s’apliqui a l’empresa. Al seu torn, aquesta informació haurà d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

També hem demanat una negociació real d’un pla d’igualtat real, d’acord amb els criteris assenyalats a la jurisprudència per sentència 95/2021 del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021 (recurso 50/2020), guanyada per CCOO. Aquesta sentència estableix que no es pot negociar el pla d’igualtat en una comissió de persones treballadores d’un centre de treball creada expressament a aquest efecte per part de les persones titulars del centre de treball. Cal que els plans d’igualtat, igual que els convenis laborals, siguin negociats amb la representació legal de les persones treballadores.


Comments