Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Acord d'estabilització

20 de jul. 2021, 0:56 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 22 de set. 2021, 2:27 ]
Els sindicats majoritaris i més representatius vam arribar a un acord en materia d’estabilització de personal al servei de les administracions públiques que millora els de 2017 i 2018. S'ha traslladat el contingut al RD 14/2021. Aspectes importants en materia de temporalitat són:
  1. Totes les places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta pública i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024.
  2. S’hi accedirà per concurs-oposició amb la màxima valoració possible de la fase de concurs, un 40% i valorant sobretot l’experiència en el cos, categoria, escala o equivalent.
  3. A les administracions locals no cal complir els articles 8 i 9 del decret 896/91 relatiu al percentatge de temari general, al número mínim de temes segons el cos, i al tipus de proves.
  4. La no superació del procés selectiu, donarà lloc a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats. S’estén així per a tothom la darrera sentència del Suprem sense necessitat de tràmits jurídics. Aquest fet, únic a tot Europa, ens ajudarà a que les Administracions Públiques tinguin interès en negociar amb la representació sindical les proves, per tal de minimitzar les indemnitzacions.
  5. Les persones que no aprovin, es podran incloure en borses d’interinatge específiques o existents, després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient. D'aquesta manera podria accedir a un nou contracte o nomenament.
  6. Es defineixen normativament les causes que justifiquen la contractació temporal en les Administracions Púbiques.
  7. El personal temporal, tant interí com laboral, disposarà dels mateixos drets que l’indefinit. És una lluita sindical de molts anys, finalment aconseguida.

Està tot solucionat amb aquest acord? De cap de les maneres. Ara toca un enorme treball de negociació col·lectiva a totes les Administracions Públiques per concretar-lo.

La nostra secció sindical continuarà esperant la norma definitiva, i treballant per a què les proves de la fase d’oposició (si és que han d'haver) s’ajustin el màxim possible a la feina que s’ha de realitzar, defensarem que l’experiència en el lloc de treball sigui un percentatge important dels mèrits del concurs, exigirem la creació de borses de personal interí amb qui no aprovi ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys ja implica la seva capacitació per realitzar-la, vetllarem per a que totes les jubilacions es cobreixin per evitar perjudicis al servei públic, i demanarem la inclusió a la oferta pública de totes les places estructurals que s’estan desenvolupant per part de personal temporal.

Les CCOO continuarem treballant, amb rigor i sense crear falses expectatives, per la millora de les condicions laborals de les persones que garantim, amb el nostre treball, els serveis públics de la ciutadania.

Més informació a:

https://www.ccoo.cat/noticies/area-publica/situacio-juridica-respecte-el-personal-temporal-a-les-administracions-publiques/

https://www.ccoo.cat/noticies/acord-en-materia-de-temporalitat-a-les-administracions-publiques/

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233

Comments