Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

En que ens afecta la llei 2/2021

18 de gen. 2022, 1:27 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda   [ actualitzat el 18 de gen. 2022, 1:28 ]
La Generalitat ha acabat l’any publicant les dos úniques lleis de 2021, la 1/2021 de pressupostos de la Generalitat per al 2022, i la llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

A la llei 2/2021 ens trobem amb modificacions importants pel que fa al sector públic als articles 47, 49, i al 97.7. 

L’article 47 recull algunes de les propostes de l’àrea pública de CCOO a la Mesa General de Funció Pública, com són:

  • El nou límit de les fases de concurs serà del 40% i no del 33% com venia sent fins ara, per a processos ordinaris de selecció.
  • Limitar les excedències per incompatibilitat quan es passi a prestar serveis com a personal interí o laboral temporal.
  • Poder declarar al personal interí en situació de serveis especials.
  • S’estableix que el personal interí podrà tenir llicències per estudis i per assumptes propis.

L’article 49 en canvi, el que fa és ampliar el silenci administratiu negatiu en temes relacionats amb matèria de personal, i el valorem com a molt negatiu i a revertir.

L’article 97.7 afegeix una disposició transitòria quarta a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que crea la classe tècnica del grup B a efectes que els ens locals pugin classificar personal en aquest grup, per accedir al qual s’haurà de tenir una titulació tècnica o tècnica superior de formació professional que correspongui, i que els hi seràn atribuïdes funcions tècniques.

Aquesta modificació ha estat molt esperada des de l’EBEP, per tant, ara podrem entrar a negociar la creació d’aquest grup professional al nostre ajuntament, com a qualsevol altra administració.

Amb tot, a Catalunya segueix sent una necessitat disposar d’una llei de la funció pública pròpia. És imprescindible una negociació immediata tal com diu la disposició final segona del Decret legislatiu 1/1997, per tal de desenvolupar-la.

Comments