Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Nou article de jornada i calendari 2021

16 de des. 2020, 7:35 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda
La darrera MGN va aprovar finalment una modificació de l'article del conveni i de l'acord regulador sobre la jornada de treball, que per una banda torna a establir amb claredat les 35 hores de jornada setmanals, i elimina el límit de recuperació de dies festius que s'estableixen en cap de setmana, i que fins ara només ens permetia recuperar dos dies com a màxim de jornada.
El text acordat diu:

La jornada ordinària de treball comú a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda serà aquella que la normativa de funció pública permeti negociar per als empleats públics de l’administració local, i es fixa en 35 hores setmanals de treball efectiu en còmput anual, sense perjudici de les jornades especials existents o que, en el seu cas, s’estableixin. Aquesta jornada i la seva prestació s’adequarà a la legalitat en el cas que la normativa no ho permeti.

 

Sense detriment del que s’estableixin en Acords específics de protocols horaris i del que es regula en l’Annex IV del present Acord/Conveni, es computaran els dies laborables anuals de dilluns a divendres, i d’aquest es descomptaran els 22 dies hàbils de vacances, els 14 dies de festes oficials establertes per la Generalitat, 6 dies d’assumptes personals, i 4 dies en concepte de conciliació.

Si qualsevol de les 14 festes oficials establertes per la Generalitat fossin en dissabte o diumenge, el festiu es gaudirà en altre dia laborable.

En el cas que es produeixi un excedent horari sobre el còmput anual, que no s’hagi pogut compensar durant l’anualitat tal com preveu el Conveni Col·lectiu / Acord Regulador, aquest excedent es compensarà durant l’anualitat següent en el primer trimestre.

Es considera horari tipus de dilluns a divendres en jornada intensiva. La concreció de l’horari de la jornada laboral diferent de la descrita anteriorment per als diferents col·lectius és la que figura als annexos d’aquest Conveni / Acord (IV i V).

L’horari podrà ser diferent excepcionalment, sempre i quan el cap del servei informi favorablement al Servei de RRHH. Aquest últim servei és el que autoritzarà el canvi d’horari i el responsable directe supervisarà el compliment.


Fruit d'aquestes modificacions, el 2021 tornarem a treballar 1505 hores anuals, i tindrem tots 22 dies de vacances, 6 dies d'assumptes propis, 4 de conciliació i 3 de lliure disposició, a més dels que pertoquin per antiguitat.

A continuació teniu el calendari laboral 2021 detallat.
Ċ
Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda,
16 de des. 2020, 7:35
Comments