Inici‎ > ‎Notícies‎ > ‎

Riscos Psicosocials

4 de nov. 2020, 1:02 publicada per Secció Sindical CCOO Aj.Sta.Perpètua de Mogoda

En aquest Ajuntament s’han realitzat dues avaluacions de riscos psicosocials, ambdues amb el mètode ISTAS:

1-. La primera es va iniciar a l’any 2015, l’informe preliminar el teníem a l’abril de 2016.

Les quatre dimensions amb major índex d’exposició a la situació més desfavorable per a la salut van ser:

  • Ritme de treball, amb un 88.5%.
  • Exigències emocionals, amb un 62.7%.
  • Previsibilitat, amb un 58.4%.
  • Exigències quantitatives, amb un 54.4%.

Es van proposar les mesures correctores a l’agost de 2018. 

De les mesures correctores acordades i proposades, només s’ha portat a terme una formació sobre gestió de l’estrès per a directors i caps de servei, amb una escassa possibilitat d’adaptació a l’organització del treball, donat que va estar més basat en eines i capacitats personals que en metodologies i tècniques d’organització. La resta de mesures correctores han estat obviades.

2-. La segona es va iniciar el 21 de juny de 2019 i va finalitzar el passat 28 de febrer de 2020, amb l’acord de mesures correctores, tot i que resta pendent calendaritzar-les.

Les quatre dimensions amb major índex d’exposició a la situació més desfavorable per a la salut van ser:

  • Ritme de treball, amb un 87.5%.
  • Exigències emocionals, amb un 73.8%.
  • Previsibilitat, amb un 68.6%.
  • Exigències quantitatives, amb un 57.3%.


Com es desprèn d’aquestes dades, les dimensions amb una exposició més desfavorable per a la salut de les persones treballadores són les mateixes, i gairebé totes han empitjorat (a excepció de la primera però que té un valor negatiu del 87.5% al 2020 pel 88.5% al 2015). El fet de que els resultats siguin molt similars no havent-se aplicat les mesures correctores indicades en la primera valoració de riscos psicosocials, ens confirma la fiabilitat del mètode emprat, que va ser acordat en conveni.

El passat dia 22 d’octubre, la comissió de treball de la valoració de riscos psicosocials va començar a calendaritzar les propostes de mesures correctores que han resultat d’aquest procés, i des de CCOO esperem que es puguin començar a aplicar com més aviat millor. Entenem que la pandèmia ha alterat aquest procés, però és evident que cal aplicar millores en l’organització des del vessant de la salut laboral.

Comments