Per tindre un recordatori d'un aniversari ja no cal crear una reunió repetitiva cada any. Pots introduir la data d'aniversari dintre la fitza de contacte de la persona, en l'apartat Contactes